Sisekommunikatsioon

Inimesed peavad omavahel rääkima ja suhtlema. Ülevalt alla, alt üles ning horisontaalselt. Hea kuulujutt on selline, millel on tõepõhi all ja mille teadmisest on kasu. Räägime siis kõigile, mitte ainult vähestele valitutele. Tulemused paranevad. Inimesed on rõõmsad ja motiveeritud. Kasum kasvab.