Väliskommunikatsioon

Hea sõnum on selline, mis kutsub ellu õige ja vajaliku reaktsiooni. Powerhouse korraldab suhteid meedia ja avalikkusega. Loob ja levitab sõnumeid. Leiab nende väljaütlemiseks sobiva aja ja vormi.