Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia ja avalikkusega

Kogemused aastast 2000

quote

teenused

Meie jõud peitub järjepidevuses, tarkuses, kiiruses ja tulemuslikkuses.

meie inimesed

Powerhouse'is töötavad pikaaegse kogemuse ja laia silmaringiga inimesed, kes suudavad ka keerulistes olukordades häid lahendusi välja pakkuda ning ellu viia.

powerhouse element

kliendile

Oleme loonud kliendikeskkonna, et töökorraldus oleks operatiivne ning sujuv.